„ Egyél finomat, igyál tiszta sört és olvasd az igazságot” (Luther Márton)

A R E F O R M Á C I Ó az a vallási megújulás, aminek kezdete 1517. október 31-hez kötődik. A hagyomány szerint ugyanis ekkor tűzte ki a wittenbergi vártemplom kapujára az egyház megújítását célzó 95 tételét Luther Márton német szerzetes, teológiai doktor. Ezzel elindult egy máig ható lelki, szellemi, kulturális és gazdasági változás, amely az egész társadalomra nagy hatást gyakorolt. Jézus személyéhez és a Szentíráshoz való visszatérés, a hit szerepe és az egyszerű hivatáson keresztül is megélhető tartalmas, értelmes és tevékeny élet újra hangsúlyossá vált Luther munkája nyomán. Bibliafordítása nagy hatást gyakorolt a német irodalmi nyelv kialakulására. Követőit evangélikusoknak (lutheránusoknak) nevezik.

Kálvin János (Jean Calvin, 1509–1564) már a reformáció második generációjának nagy alakja. Működésének színhelye elsősorban Genf városa volt. Igazi rendszerező elmeként teológiai írásaiban foglalta össze a keresztyén tanítást. A vágya az volt, hogy hitelesen tolmácsolja a Biblia üzenetét. Foglalkoztatta az egyház demokratikus (presbiteriánus) szervezeti felépítése, a nevéhez fűződik a predestináció tanítása is. Követőit reformátusoknak (kálvinistáknak) nevezik.

Ismerjük meg a REFORMÁTOROKAT !

Honlapunk célja, hogy bemutassa azokat a személyeket, akik történelmünkre, egyházainkra, kultúránkra nagy hatással voltak. 

Sokféle módon készülünk a Reformáció kezdetének jubileumi, ötszázadik évének ünneplésére. A REFORMÁTOR sörfőzde célja, hogy kifejezze tiszteletét a két nagy reformátor Luther Márton és Kálvin János személye előtt és minél több emberhez eljuttassa a reformáció üzenetét. 

Olvassuk hát, fogyasszuk hát (s)Örömmel!!